Logopedisch Centrum Zuid-Nederland
 
Deskundig en vertrouwd

NIEUWS

Juni 2023

Zomervakantiesluiting en vakantierooster

Het zit er weer bijna op, schooljaar 2022-2023! Wat is de tijd voorbij gevlogen! Zowel de kinderen als de logopedisten hebben weer hard gewerkt en dus heeft iedereen wel een vakantie verdiend :).

Deze zomer is de praktijk gedurende 1 week volledig gesloten, de rest van de  zomervakantie werkt er in elk geval 1 logopedist. Dit betekent dat de kinderen in de zomervakantie in principe gewoon logopedie hebben, tenzij ze zelf op vakantie zijn. Wel zullen we een vakantierooster draaien, waardoor de dag, tijd en logopedist anders kunnen zijn dan normaal. Anouk, Debbie en Lisa gaan de komende weken aan de slag met het maken van het vakantierooster en zullen u vragen in welke weken uw kind wel/niet kan komen.

De praktijk is gesloten (en dus ook niet bereikbaar) van maandag 31 juli t/m vrijdag 4 augustus.


Fijne zomervakantie alvast allemaal!


Maart 2023

Uitspraak bodemprocedure tarieven logopedie

Zorgverzekeraars zijn niet verplicht hogere tarieven te betalen op basis van de gemaakte Bestuurlijke Afspraken. Dat is het oordeel van de rechter in een bodemprocedure die een aantal logopedisten had aangespannen tegen de zorgverzekeraars. De eis van de logopedisten is afgewezen. Daarmee stelt de rechter de verzekeraars in het gelijk. Volgens de NVLF houdt dit oordeel nadrukkelijk niet in dat de tarieven toereikend zijn.


Aanleiding voor de bodemprocedure waren de tarieven voor logopedische zorg in relatie tot de praktijkkosten. De logopedisten vonden dat de zorgverzekeraars de tarieven in 2021 en 2022 hadden moeten aanpassen op basis van de uitkomsten van het Gupta-rapport over de kosten voor logopediepraktijken. De rechter ziet dat anders. Het Gupta-onderzoek was een van de afspraken in de set Bestuurlijke Afspraken tussen overheid, zorgverzekeraars en zorgaanbieders.


Geen directe relatie
Er is geen directe relatie tussen die afspraken en de tarieven, oordeelt de rechter. ‘De Bestuurlijke Afspraken waren niet zozeer gericht op het maken van afspraken over kostendekkende tarieven, maar op de veel bredere vraag hoe de zorg – en in het bijzonder de paramedische zorg – de komende jaren zou kunnen worden vormgegeven’. Op basis van de akkoordteksten concludeert de rechter: ‘Er wordt niets gezegd over de manier waarop de uitkomst van het kostenonderzoek in de tarieven moet doorwerken. De tekst van de Bestuurlijke Afspraken en de door partijen geschetste achtergrond en context daarvan wijzen er niet op dat is afgesproken dat zorgverzekeraars na het kostenonderzoek in ieder geval meteen tarieven zouden aanbieden gelijk aan of hoger dan de uit het kostenonderzoek gebleken gemiddelde (werkelijke of normatieve) kostprijs. Zo’n duidelijke afspraak is er niet gemaakt.’


Problemen blijven bestaan
Wat de NVLF betreft betekent dit oordeel geenszins dat de tarieven volstaan. De rechtbank heeft zich vooral gebogen over de relatie met de Bestuurlijke Afspraken. De NVLF vreest dat het juridisch gelijk de grote problemen rond logopedie laat voortbestaan. Mede door de verder gestegen praktijkkosten, is de vergoeding voor het werk door de logopedist in veel gevallen nog altijd minder dan het onafhankelijk Gupta-advies als wenselijk aangaf. De rechter zegt daarover: ‘Het komt de rechtbank aannemelijk voor dat beoogd is om – al dan niet op termijn – kostendekkende tarieven te bieden. Als de logopedisten immers moeten toeleggen op de door hen te leveren zorg en daarom hun praktijk beëindigen komt dat de toegankelijkheid van de zorg bepaald niet ten goede.’ Dat leidt in de dagelijkse praktijk onder meer tot vele moeilijk vervulbare vacatures. Dat heeft weer tot gevolg dat er overal in Nederland lange wachtlijsten zijn voor logopedie. Die lopen op tot meer dan een jaar. Dat is ernstig. Bij het tegengaan van taalontwikkelingsstoornissen bij jonge kinderen is dat onverantwoord lang, vindt de NVLF. Daar doet het gerechtelijk vonnis niets aan af.  


Januari 2023

Een nieuw jaar

Allereerst nog de beste wensen voor 2023 allemaal! 

Een nieuw jaar betekent vaak verandering, mensen maken plannen en nemen zich misschien voor zaken in het nieuwe jaar anders te doen. 

Wij hopen vooral dat de zorgverzekeraars het komend jaar anders gaan doen en bereid zijn de zorg die wij leveren op waarde te schatten.... Op 17 januari heeft er een bodemprocedure plaatsgevonden bij de rechtbank in Den Haag, aangespannen door een collectief van logopediepraktijken in Nederland, tegen de grote zorgverzekeraars. We hopen op deze manier een hogere vergoeding voor logopedische zorg te krijgen, zodat deze minimaal kostendekkend zal zijn. 
December 2022

Eind van het jaar in zicht!

Het einde van 2022 nadert..... In deze periode overwegen veel mensen of ze wellicht naar een andere zorgverzekeraar zullen overstappen....

Het kiezen van een zorgverzekering is best een lastig proces, want wat vergoedt elke zorgverzekering precies (en wat niet), welke zorg wil ik zeker wel vergoed hebben en welke zorg verwacht ik niet nodig te hebben? En welke zorgverzekering heeft dan het meest kloppende vergoedingenpakket voor mij en mijn gezin en is dat ook nog enigszins betaalbaar…?
Allemaal vragen die u zich kunt stellen bij het kiezen dus. Mocht u er al bijna helemaal uit zijn, maar kunt u niet kiezen tussen 2 verzekeraars….? 

Dan voegen wij bij deze nog graag een criterium toe om mee te wegen bij uw keuze:


betaalt de zorgverzekeraar mijn logopedist een fair tarief voor de geleverde zorg….???


Aangezien de logopedische behandeling van uw kind binnen de basiszorg valt, merkt u zelf niets van hoeveel of hoe weinig een zorgverzekeraar de logopedist betaalt voor de geleverde zorg, wij declareren immers rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. De tarieven die de zorgverzekeraars hanteren verschillen echter aanzienlijk van elkaar…. Daar merkt u zelf dus weinig van, maar de hogere vergoeding maakt voor ons een wereld van verschil!
Onderstaand overzicht hebben we gemaakt, zodat u in een oogopslag kunt zien waar de zorgverzekeraars staan wat betreft zorgtarieven voor logopedie. De keuze die u maakt is uiteraard altijd aan u!


Aangepast voor logopedie vanuit bron: https://bijleveldvitaal.nl/zorgverzekering-2023/

  

 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen