Logopedisch Centrum Zuid-Nederland
 
Deskundig en vertrouwd

Telelogopedie.

Het geven van logopedie via een online beeldverbinding (telelogopedie) bestaat al heel wat jaren, maar werd in onze praktijk voor 2020 eigenlijk nauwelijks ingezet. Toen er vanwege de corona-crisis in het voorjaar van 2020 echter allerlei contactbeperkende maatregelen gingen gelden, zijn wij eigenlijk vrij snel overgestapt naar deze vorm van therapie geven. Het was in het begin even wennen, maar eigenlijk bleek telelogopedie een heel geschikte manier om de continuïteit van de logopedische behandeling te waarborgen. Onze voorkeur gaat nog altijd uit naar behandelingen in de praktijk, met name bij de allerjongste kinderen, maar ook na de corona-crisis blijft telelogopedie een mooie aanvulling op de reguliere behandeling.

Wanneer u of uw kind in aanmerking komt voor telelogopedie (bijvoorbeeld omdat er weer strengere maatregelen gelden vanwege corona of omdat er een gezinslid koorts heeft en de rest van het gezin daarom ook in quarantaine moet) vindt de behandeling meestal gewoon plaats op de dag en tijd waarop u normaal gesproken naar de praktijk zou komen. U krijgt van de behandelend logopedist dan via email een uitnodiging voor een zoom-meeting. U hoeft alleen te zorgen dat u op het afgesproken tijdstip achter uw pc, laptop of tablet zit, zodat u , wanneer de uitnodiging binnenkomt, op de link kunt klikken om de zoom-meeting te starten. De pc, laptop of tablet dient hiervoor wel voorzien te zijn van een camera, zodat de logopedist u of uw kind ook kan zien.

Wanneer u voor de eerste keer deelneemt aan een Zoom-meeting zal de behandelend logopedist u vragen om een toestemmingsformulier te ondertekenen voor het inzetten van telelogopedie. Dit is nodig in verband met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 
 
 
 
E-mailen
Bellen